УЗНАВАТИ — СИНОНІМІЯ

узнава́ти навчаючись, набувати певних знань, відомостей у якій-небудь галузі

вгриза́тися (в що, розм. рідко) вивчати, засвоювати.
взнава́ти виявляти, розкривати сутність кого-, чого-небудь.
вивча́ти (що) навчаючись, набувати певних знань, відомостей в якій-небудь галузі; опановувати щось.
вчи́ти засвоювати, опановувати, намагатися запам'ятати; вивчати.
оволодіва́ти (чим) набувати ґрунтовних знань, умінь, навичок і т. ін. в чому-небудь.
опано́вувати ґрунтовно засвоювати щось, оволодівати чим-небудь.
прохо́дити (розм.) знайомитися з чим-небудь, вивчати щось.
пізнава́ти осягати розумом явища об'єктивної дійсності, одержувати істинне уявлення про кого-, що-небудь.
спізнава́ти (розм.) набувати знань в якійсь галузі; пізнавати, вивчати що-небудь.
студіюва́ти (книжн.) ретельно вивчати, вчити що-небудь.
учи́ти засвоювати, опановувати, намагатися запам'ятати; вивчати.
штурмува́ти (розм.) провадити рішучі дії для оволодіння чим-небудь, освоєння чогось.

узнава́ти з'ясовувати або розгадувати що-небудь шляхом вивчення, розпитування і т. ін

взнава́ти одержувати відомості, дізнаватися про кого-, що-небудь.
визнава́ти (діал.) дізнаватися.
дові́дуватися одержувати відомості про кого-, що-небудь; дізнаватися.
дознава́ти (розм.) те саме, що дові́дуватися 1.
дознава́тися з'ясовувати або розгадувати що-небудь шляхом вивчення, розпитування і т. ін.
доко́пуватися (розм.) наполегливо шукаючи, аналізуючи, вивчаючи, довідуватися про що-небудь.
досві́дчуватися (діал.) переконатися; дізнатися.
дізнава́ти (розм.) те саме, що дові́дуватися 1.
дізнава́тися з'ясовувати або розгадувати що-небудь шляхом вивчення, розпитування і т. ін.
зві́дувати довідуватися про щось, осягати розумом що-небудь.
пересві́дчуватися на підставі фактів переконуватися в чому-небудь, утверджуватися в якій-небудь думці, в якому-небудь припущенні.
прові́дувати (розм.) узнати, дізнатися про що-небудь (перев. таємне, приховуване).
прознава́ти (розм.) те саме, що дізнава́тися 1.

узнава́ти виявляти в комусь, чомусь що-небудь знайоме

взнава́ти за якимись ознаками, прикметами.
признава́тися (до кого, розм.) виявляти себе знайомим з кимсь.
пізнава́ти (кого, що)

узнавати

узнавати

дізнаватися

пізнавати що

узнавати (життя)
осягати <розумом>

відати

признавати

рецензувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.