УЗВИЧАЄНИЙ — СИНОНІМІЯ

узвича́єний сталий, стійкий, який закріпився у певній формі

ста́лий який не змінюється, зберігає свій склад, розмір, форму, силу, вияв тощо; незмінний, постійний книжн. константний.
стійки́й для якого характерні стабільність, постійність; сталий.
уста́лений сталий, стійкий, який закріпився у певній формі.

узвичаєний

законний (ЗСТ.) передбачений обрядом

узвичаєний

літературний про мову

узвичаєний
не жаргонний

традиційний

узвичаєний
що став традицією
що зайшов у традицію

усталений

узвичаєний

привичний

узуальний

трафарет (переносно)


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.