УБЕРІГАТИ — СИНОНІМІЯ

уберіга́ти дбайливо ставитися до кого-, чого-небудь

берегти́ оберігати, охороняти кого-, що-небудь від чогось.
вберіга́ти захищати від небезпеки, не давати пропасти, захворіти тощо.
жа́лувати (рідше когощо-неб.) берегти, оберігати кого-, що-небудь; жаліти (у 3 знач.).
жалкува́ти (рідше когощо-неб.) те саме, що жалі́ти 3.
жалі́ти (когощо-неб.) берегти, оберігати кого-, що-небудь.
оберіга́ти дбайливо доглядати, піклуватися, запобігаючи чому-небудь небажаному, небезпечному.
шкодува́ти (когощо-неб.) берегти, оберігати кого-, що-небудь.
щади́ти (підсил.) ставитися бережно до чого-небудь, берегти щось.

уберіга́ти від нападу, удару, ворожих, небезпечних дій і т. ін.

уберіга́ти вживати які-небудь заходи для захисту когось, чогось, запобігання чомусь небезпечному, небажаному, шкідливому

уберіга́ти діючи відповідним чином, відвертати якусь загрозу, небезпеку, загибель від кого-, чого-небудь

консервувати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.