ТЯМКУВАТИ — СИНОНІМІЯ

тямкува́ти (розм.) тримати в пам'яті

зберіга́ти перев. із сл. пам'ять, згадка тощо.
тя́мити (розм.)
тямува́ти (розм.)

тямкува́ти (розм.) бути здатним правильно оцінювати, осягати розумом що-небудь

кмети́ти (рідше) розуміти, тямити.
кміти́ти (рідше) розуміти, тямити.
кмітува́ти (рідко.) розуміти, тямити.
мізкува́ти (розм.) те саме, що розумі́ти; тямити.
міркува́ти (розм.) розуміти, усвідомлювати щось.
пе́трати (розм. перев. із запереч. не, зневажл.) те саме, що розумі́ти 1.
розбира́ти (розм. що, також із спол. що, де.) розуміти, усвідомлювати що-небудь, з'ясовувати щось для себе.
розумі́ти (також без дод. і з підрядним реченням.) сприймати, осягати розумом (у 1, 2 знач.).
тя́мити (розм.) усвідомлювати, розуміти що-небудь; виявляти кмітливість, тямущість у чомусь.
шу́пити (розм.) те саме, що розумі́ти 1.

тямкува́ти (розм.) бути обізнаним в чому-небудь, мати знання, досвід в якій-небудь галузі

зна́тися (на чому, розм.)
куме́кати (у чому, розм.)
метикува́ти (у чому, розм.)
пе́трати (у чому і без додатка, розм.)
розумі́тися (на чому, в чому)
тя́мити (також що, розм.)
тя́митися (на чому)
шни́порити (діал.)
шу́пити (розм.)
шуру́пати (також чого, розм.)

тямити

тямкува́ти
Словник синонімів Караванського.