ТЯМА — СИНОНІМІЯ

тя́ма (розм.) здатність окремої людини запам'ятовувати, оцінювати обстановку, події тощо та відповідно діяти і поводитися; звичайний, природний стан людської свідомості

голова́ (розм.)
застано́ва (діал.)
кебе́та (розм.)
мо́зок (розм.)
ро́зсуд (рідше)
розсу́док (розм.)
розумі́ння (рідше)
толк (розм.)
тя́мка (розм.)

тя́ма (розм.) здатність осмислено сприймати навколишнє

па́м'ять здатність розумно, тверезо мислити, міркувати; свідомість.
прито́мність стан за знач. прито́мний 1.
ро́змисел (розм.) свідомість, здатність свідомо сприймати навколишнє.
свідо́мість здатність осмислено сприймати навколишнє; притомність; протилежне непритомність, безпам'ятство.
тя́мка (розм.) те саме, що тя́ма.
тя́мок (розм.) те саме, що тя́ма.

тяма

інтелект

вміння

уміння

змисл

концепція

поняття

тяма

сенс

смислДжерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.