ТЯЖКО — СИНОНІМІЯ

тя́жко (присудк. сл.) про наявність знегод, труднощів, страждань

ва́жко (присудк. сл.) про наявність знегод, труднощів.
гі́рко (присудк.сл.) про наявність знегод, труднощів, страждань.
неле́гко (присудк. сл.) про наявність знегод, труднощів, пережеань.
непере́ливки (розм.) важко, скрутно сутожно комусь (про наявність знегод, труднощів, страждань).
несо́лодко (присудк.сл) про наявність знегод, труднощів, страждань.
скру́тно (присудк. сл.) складно у матеріальному відношенні.
суту́жно (присудк. сл.) важко через складні обставини, великі труднощі; скрутно.
тру́дно (присудк. сл.) важко матеріально; сутужно, скрутно.
ту́го (присудк. сл.) важко (про труднощі в чомусь, нестатки і т. ін.).

тя́жко про дуже сумний, безрадісний, гнітючий настрій, стан, обстановку

ва́жко (кому, присудк. сл.) про дуже сумний, безрадісний, гнітючий настрій.
гі́рко про почуття прикрості, болю.

тя́жко про почуття неприємного фізичного стану, втоми, болю й т. ін.

ва́жко (присудк. сл.) про почуття втоми, неприємного фізичного стану, болю, страждань.

тя́жко з великою силою вияву

ва́жко з великою силою вияву.
гі́рко уживається у знач. багато, дуже, сильно, важко.
ду́же великою мірою, надто, надзвичайно.
си́льно у великій мірі, надто, надзвичайно.

тя́жко про фізичне відчуття ваги (усією вагою, значною вагою - нести, піднімати, тягти , пересувати тощо)

ва́жко (присл. і присудк. сл. - нести, піднімати, тягти , пересувати тощо ) про фізичне відчуття ваги.

тя́жко з великим фізичним або розумовим зусиллям

ва́жко з великим фізичним або розумовим зусиллям.
тру́дно з великим фізичним або розумовим зусиллям.

тя́жко (підсил. розм.) великою мірою

бе́зкрай (підсил. розм.)
бе́змір (підсил. розм.)
безконе́чно (підсил.)
безкіне́чно (підсил.)
безме́жно (підсил.)
безмі́рно (підсил.)
безу́мно (підсил. розм.)
вкрай (підсил.)
геть (розм.)
дале́ко при вищому ступені прикметників і прислівників.
до́бре (розм.)
добря́че (підсил. розм.)
достобі́са (підсил. розм.)
дуже́нько (розм.)
жахли́во (підсил. розм.)
запа́морочно (підсил. розм.)
збі́са (підсил. розм.)
здо́рово (розм.)
надзвича́йно (підсил.)
напропа́ле (підсил. розм.)
неаби́як (підсил. розм.)
незвича́йно (підсил.)
незмі́рено (підсил.)
незмі́рно (підсил.)
незмі́ряно (підсил.)
неймові́рно (підсил.)
нелю́дськи (підсил. розм.)
непереве́ршено (підсил. розм.)
непома́лу (розм.)
несказа́нно (підсил. розм.)
нескінче́нно (підсил.)
понадмі́ру (підсил.)
при́тьма́ (розм.)
при́тьмо́м (розм.)
си́льне (діал.)
си́льно (розм.)
стра́шно (підсил. розм.)
страх (підсил. розм.)
три́чі (розм.) указує на дуже високий ступінь ознаки.
укра́й (підсил.)
хто́зна-я́к (розм.)

тяжко

тяжкий (пр. важко і п. ф. від)

тяжко (Р.)

дуже <н. тяжко засмучений>

важко

важкий (пох. від)
тяжко (пр.)
о. не з мёдом <маком>

тяжка́ (розм.) про жінку - яка перебуває в стані вагітності

вагі́тна яка перебуває в стані вагітності.
важка́ (розм.) вагітна.
черева́та (розм.) вагітна.