ТЯЖКИЙ — СИНОНІМІЯ

тяжки́й про людину, тварину й частини їх тіла - значний розмірами; який вагою справляє враження значного

важки́й великий, масивний (про людину, тварину та частини їх тіла).
ги́рявий (діал.) важкий, масивний.
грузьки́й (розм. рідко) позбавлений легкості; важкий.
маси́вний великий, важкий (про людину, тварину або частину тіла).

тяжки́й про життя, життєві обставини, відрізок часу тощо - сповнений труднощів, горя, поневірянь і т. ін.; пов'язаний з великими турботами або неприємностями

важки́й сповнений труднощів, нестатків, горя.
горьо́ваний сповнений горя, біди; гіркий.
горьови́й те саме, що горьо́ваний.
лихи́й сповнений лиха, страждання.
нелегки́й сповнений труднощів, нестатків, горя, переживань і т. ін.
пеке́льний (підсил.) важкий, жахливий, нестерпний; такий, як у пеклі.
скрутни́й сповнений труднощів, пов'язаний з важкими матеріальними умовами, з нестатками.
суту́жний сповнений труднощів; скрутний.
трудни́й сповнений важкої праці, злигоднів, поневірянь і т. ін.

тяжки́й здійснення, проведення чи подолання якого потребує великих зусиль, крайнього напруження

важки́й який вимагає великого напруження, великих зусиль для здійснення, проведення, подолання і т. ін.
втя́жливий який вимагає великого напруження, великих зусиль для здійснення, проведення, подолання і т. ін.; важкий.
нелегки́й який вимагає великих зусиль (фізичних чи розумових), напруження, затрати енергії для здійснення, розв'язання, з'ясування і т. ін. чого-небудь.
складни́й важкий для розуміння, вирішення, здійснення.
трудни́й пов'язаний з великим фізичним чи розумовим напруженням, зусиллям.
утя́жливий (діал.) який вимагає великого напруження, великих зусиль для здійснення, проведення, подолання і т. ін.; важкий.

тяжки́й про почуття, переживання - значний за силою негативного прояву, який завдає душевного болю, страждань тощо

важки́й який дуже вражає, викликає глибокі переживання.
гірки́й викликаний горем, прикрістю; який виражає горе, страждання.
лю́тий (підсил.) який приносить надзвичайно тяжкі страждання, муки.
при́крий нестерпний (про почуття, відчуття).
терпки́й сповнений гіркоти, страждання.

тяжки́й про злочин, провину тощо - пов'язаний з дуже поганими вчинками та їх наслідками

важки́й який призводить до поганих наслідків; великий, значний.
вели́кий який набагато переважає звичайний рівень, звичайну міру.
серйо́зний який загрожує неприємними наслідками, ускладненнями тощо; небезпечний.
смерте́льний (підсил.) який загрожує смертю, може привести до загибелі, смерті.

тяжки́й про повітря, запах - неприємний для вдихання, нюху

важки́й дуже густий, сильний і неприємний (про запах і т. ін.).
прогі́рклий неприємний, задушливий (про запах, повітря і т. ін.).
спе́ртий задушливий, несвіжий, з важким запахом (про повітря).

тяжки́й про соціально-економічні фактори, обов'язки, турботи тощо - який надто обтяжує когось

важки́й пов'язаний з фізичним чи розумовим напруженням, великими турботами або неприємностями; несприятливий.
обтя́жливий який завдає багато клопоту, переживань, незручностей і т. ін.
обтяжни́й (рідше) те саме, що обтя́жливий.
суту́жний складний, обтяжливий.

тяжки́й про ходу, біг і т. ін. - позбавлений легкості, швидкості

важки́й позбавлений легкості, швидкості, характерний для руху кого-небудь значного вагою, незграбного або втомленого (про ходу, біг і т. ін.).
важкува́тий трохи важкий, не зовсім легкий (у 1–9 знач.).

тяжки́й (підсил.) який загрожує неприємними наслідками для здоров'я або життя

тяжки́й який має велику вагу, значний вагою;

важки́й який має велику вагу; протилежне легкий.

тяжкий

не легкий

тяжкий хто

тяжкий про ноги

тяжкий про працю

тяжкий подих

безрадісний (про думки, ще)
гнітючий (сон)
невідрадний (ефект, ще)

тяжкий про міру вияву

тяжкий докір

тяжкий танк

тяжкий гріх

тяжкий крок

тяжкий туман

тяжкий погляд

тяжкий

єгипетський про працю

тяжкий

болісний процес

тяжкий

важкий

жорсткий про життя

тяжкий

жорстокий час

тяжкий

катастрофічний стан

кривавий про працю

тяжкий

критичний стан

кровний про образу

тяжкий

лютий біль

тяжкий

обтяжливий про розмову

скорботний про працю

тяжкий

собачий (П.) про працю

тяжкий

строгий погляд

тяжкий
не панібратський

темний про думки

тернистий шлях

важкий (устелений терням. П.)
тяжкий
повен труднощів <страждань>

тяжко

тяжкий (пр. важко і п. ф. від)

трудний

тяжка́ (розм.) про жінку - яка перебуває в стані вагітності

вагі́тна яка перебуває в стані вагітності.
важка́ (розм.) вагітна.
черева́та (розм.) вагітна.