ТЮПАШИТИ — СИНОНІМІЯ

тюпа́шити (розм. рідше) повільно або важко йти

брести́ повільно йти.
волокти́ся (підсил. розм.) іти, ходити дуже повільно (від старості, утоми і т. ін.).
волочи́тися (підсил. розм.) іти, ходити дуже повільно (від старості, утоми і т. ін.).
волікти́ся (підсил. розм.) іти, ходити дуже повільно (від старості, утоми і т. ін.).
кли́гати (розм. рідко) важко, повільно йти.
лі́зти (підсил. розм.) іти поволі, долаючи неміч, утому.
пле́нтати (розм. рідше) те саме, що пле́нтатися.
пле́нтатися (розм.) іти, їхати, пересуватися повільно, через силу.
плести́ся (розм.) іти повільно, стомлено, насилу пересуваючи ноги.
плуга́нити (діал.) повільно, мляво пересуватися (йти, їхати).
плуга́нитися (діал.) повільно, мляво пересуватися (йти, їхати).
повзти́ (підсил. розм.) повільно пересуваючись, рухатися в певному напрямку.
пха́тися (розм.) пересуватися, йти кудись (перев. повільно).
совма́нитися (розм. рідко) те саме, що тиня́тися.
тарга́нитися (діал.) волочитися (у 2 знач.).
теле́пати (розм.) іти повільно, важко переставляючи ноги.
теле́патися (розм.) те саме, що теле́пати 1.
теліпа́тися (розм.) іти кудись повільно або довго, з труднощами.
тьо́пати (розм.) іти (не швидко, повільно, по поганій дорозі або будучи дуже стомленим); плентатися.
тьо́патися (розм.) іти повільно; плентатися.
тю́пати (розм. рідше) іти повільно, через силу; плентатися.
тюпа́чити (розм. рідше) те саме, що тю́пати.
тягну́ти (розм.) іти (звичайно повільно).
тягти́ (розм.) іти (звичайно повільно).
ча́пати (розм.) повільно ступати, іти не поспішаючи.
човпти́ (розм.) іти в одному напрямку, важко переступаючи ногами; плентатися.

тюпа́шити (розм.) іти, ходити дрібними, частими кроками

дрібота́ти (розм.) іти, ходити дрібними, частими кроками.
дріботі́ти (розм.)
дрібуши́ти (розм.)
копоті́ти (розм.)
тю́пати (розм.)
тюпа́чити (розм.)
чеберя́ти (розм.)

тюпа́шити (розм.) про тварин, перев. про коней - бігти дрібною риссю

дрібота́ти (розм.) швидко перебираючи ногами, йти дрібними частими кроками; тюпати.
дріботі́ти (розм.) швидко перебираючи ногами, йти дрібними частими кроками; тюпати.
тру́хати (розм.) бігти нешвидко, дрібною риссю (звичайно про коня).
трухи́кати (розм.) те саме, що трю́хати, тру́хати.
трю́хати (розм.) бігти нешвидко, дрібною риссю (звичайно про коня).
трюхи́кати (розм.) те саме, що трю́хати, тру́хати.
тю́пати (розм.) бігти, нешироко ступаючи, дрібною риссю (про тварин).
тюпа́чити (розм.) те саме, що тю́пати.