ТРЮХИКАТИ — СИНОНІМІЯ

трюхи́кати (розм.) про тварин, перев. про коней - бігти дрібною риссю

дрібота́ти (розм.) швидко перебираючи ногами, йти дрібними частими кроками; тюпати.
дріботі́ти (розм.) швидко перебираючи ногами, йти дрібними частими кроками; тюпати.
тру́хати (розм.) бігти нешвидко, дрібною риссю (звичайно про коня).
трухи́кати (розм.) те саме, що трю́хати, тру́хати.
трю́хати (розм.) бігти нешвидко, дрібною риссю (звичайно про коня).
тю́пати (розм.) бігти, нешироко ступаючи, дрібною риссю (про тварин).
тюпа́чити (розм.) те саме, що тю́пати.
тюпа́шити (розм.) те саме, що тю́пати.

шествува́ти

трюхикати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.