ТРЮХАТИ — СИНОНІМІЯ

трю́хати (розм.) про людей - пересуватися на якомусь із видів транспорту

гна́ти (розм.)
гна́тися (розм.)
коти́ти (розм.)
майнува́ти (діал.) швидко.
пе́рти (фам.) на значну відстань.
поганя́ти (розм.)
скака́ти на коні.

трю́хати (розм.) про тварин, перев. про коней - бігти дрібною риссю

дрібота́ти (розм.) швидко перебираючи ногами, йти дрібними частими кроками; тюпати.
дріботі́ти (розм.) швидко перебираючи ногами, йти дрібними частими кроками; тюпати.
тру́хати (розм.) бігти нешвидко, дрібною риссю (звичайно про коня).
трухи́кати (розм.) те саме, що трю́хати, тру́хати.
трюхи́кати (розм.) те саме, що трю́хати, тру́хати.
тю́пати (розм.) бігти, нешироко ступаючи, дрібною риссю (про тварин).
тюпа́чити (розм.) те саме, що тю́пати.
тюпа́шити (розм.) те саме, що тю́пати.

шествува́ти

трю́хати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.