ТРАПЛЯТИСЯ — СИНОНІМІЯ

трапля́тися про дію, подію, явище тощо - мати місце

бу́ти уживається на означення наявності кого-, чого-небудь десь, у когось.
верши́тися (уроч.) відбуватися, здійснюватися.
вести́ся про розмову.
відбува́тися проходити, мати місце, тривати; здійснюватися (про роботу, події тощо).
дове́ршуватися (уроч.) відбуватися, здійснюватися.
ді́ятися відбуватися, здійснюватися, робитися.
зді́йснюватися виконуватися, проводитися (про роботу, дію, процес).
йти відбуватися, бути в певному стані.
прохо́дити відбуватися, здійснюватися, мати місце (про які-небудь події, явища і т. ін.).
роби́тися відбуватися (про яку-небудь дію, подію, природне явище і т. ін.).
чини́тися відбуватися, робитися, діятися.
іти́ виконуватися, здійснюватися.

трапля́тися бути необхідним, неминучим або можливим у зв'язку з певними обставинами

впада́тися (розм. рідше.)
приво́дитися (частіше док.)
прихо́дити (розм. рідше)
упада́тися (розм. рідше.)

трапля́тися випадково виявлятися на чиємусь шляху, в якомусь місці

вилуча́тися (діал.) траплятися.
зустріча́тися траплятися на чиєму-небудь шляху, десь, у якомусь місці.
луча́тися (діал.) траплятися (про яку-небудь подію, пригоду).
поди́буватися (розм.) траплятися на чиєму-небудь шляху, десь, у якомусь місці.
попада́ти випадково зустрічатися, знаходитися, з'являтися; попадатися.
попада́тися зустрічатися на шляху; траплятися.
потрапля́тися (розм. рідко) те саме, що трапля́тися.
прихо́дитися (розм.) мати нагоду, можливість; траплятися.
підверта́тися (розм.) випадково, раптом зустрічатися, з'являтися, траплятися комусь.
трафля́тися (діал.) траплятися, бувати.

трапля́тися відбуватися, діятися, ставатися

видава́тися бувати, траплятися.
випада́ти траплятися, бувати.

трапля́тися бувати, бути (не раз, іноді)

перепада́ти траплятися час від часу, зрідка бувати (про природні явища).
прогляда́ти зрідка траплятися.
прокида́тися (діал.) зрідка зустрічатися, траплятися.

трапля́тися

трапля́тися робитися, чинитися, відбуватися - про щось недобре

вчиня́тися ставатися, відбуватися.
зчиня́тися трапитися, скоїтися (про щось недобре, лихе).
ко́їтися робитися, чинитися, відбуватися (перев. про щось недобре).
приключа́тися те саме, що става́тися 1.
става́ти траплятися, ставатися, виходити.
става́тися коїтися, чинитися (перев. про щось недобре, небажане).
стряса́тися робитися, відбуватися, траплятися (перев. про що-небудь погане).
учиня́тися ставатися, відбуватися.

трапля́тися

траплятися

бути з ким

траплятися

випадати

траплятися
д. <при>лучатися

знаходитися про клієнтів

траплятися

перепадати про морози

траплятися

спобіга́ти про горе

траплятися

ставатися

сунутися під руку

потрапляти (про речі)
траплятися
- людей/ лізти

підвертатися

попадатися

постигати

случатися

траплятися

трапля́лося ужив. для позначення нерегулярності дії в минулому

бува́ло (у знач. вставн. сл.)