ТОЧНО — СИНОНІМІЯ

то́чно у повній відповідності до дійсності, до справжнього стану речей

досто́тно (рідко.)
напе́вне у повній відповідності до дійсності, до справжнього стану речей.
пе́вне (рідше)

то́чно (розм.) вживається під час відповіді, що підтверджує правильність думки, наявність факту чи явища, виражає згоду на якусь дію тощо

авже́ж (розм.) уживається для ствердження якої-небудь думки (найчастіше при відповідях); аякже, так, звичайно.
ага́ (розм.) уживається при вираженні згоди, потвердження; еге, так.
ато́ж (розм.) уживається для вираження згоди з чим-небудь або підтвердження чого-небудь; справді, так, авжеж.
ая́кже (розм.) уживається для ствердження якоїсь думки; авжеж, звичайно.
безпере́чно без сумніву, безсумнівно.
безсумні́вно уживається для вираження певності в чому-небудь.
безумо́вно уживається для вираження певності в чому-небудь.
бігма́ (розм.) уживається для підтвердження чого-небудь або запевнення в чомусь і т. ін.
бігме́ (розм.) уживається для підтвердження чого-небудь або запевнення в чомусь і т. ін.
еге́ (розм.) уживається для підтвердження раніше висловленого.
звича́йно уживається для підтвердження думки.
ото́ж (розм.) уживається для підтвердження, схвалення чого-небудь у знач. так, еге ж, атож.
спра́вді уживається для підтвердження достовірності висловлювання; відповідає за значенням словам: дійсно, насправді.
так (част.) уживається під час відповіді, що підтверджує правильність думки, наявність факту чи явища; виражає згоду на якусь дію або ствердження раніше висловленого; за значенням близька до слів: авжеж, справді; протилежне ні.
факт (розм.) уживається для вираження згоди, ствердження; справді, дійсно, звичайно, безсумнівно.

то́чно до кінця; повною мірою

абсолю́тно присл. до абсолю́тний 2.
геть (розм.) уживається у знач. зовсім, цілком, увесь.
геть-чи́сто (розм.) зовсім, цілком.
до́чиста́ (розм.) повністю все, нічого не залишаючи, не приховуючи.
дотла́ повністю, цілком; до останку.
доще́нту повністю все, все без залишку.
зо́всім цілком, повністю.
круго́м (розм.) повністю, цілком.
на́скрізь (розм.) повністю, цілком.
на́чисто (розм.) зовсім, повністю; нічого не залишаючи.
остато́чно повністю, цілком; до кінця.
по́вністю до кінця, цілком.
по́спіль цілком, повністю.
при́тьмо́м (розм.) зовсім, абсолютно.
спо́вна́ цілком, повністю.
цілко́м (присл.) до кінця, повністю.
цілкови́то цілком, повністю.
чи́сто (розм.) зовсім, абсолютно.

то́чно відповідно до чого-небудь

акура́т (розм.) точно, якраз.
пря́мо (рідше) якраз, точно, саме.
са́ме точно; прямо.
якра́з те саме, що са́ме 2; просто, прямо.

точно

акурат

точно (пр.)
в самий раз достеменно
в акурат

влучно

точно (пр. (стріляти))

напевне

якра́з Ч.

акуратно

пунктуально

точно
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.