ТОРКНУТИ — СИНОНІМІЯ

торкну́ти коротким різким рухом торкнутися когось, чогось

дви́нути (розм.) сильно вдарити, штовхнути.
двигну́ти (розм.) сильно вдарити, штовхнути.
довбону́ти (розм.) з силою ударити, штовхнути.
пихону́ти (підсил. розм.) підсил. до пхну́ти.
попхну́ти (розм.) те саме, що пхну́ти.
потру́тити (діал.) штовхати.
потру́чити (діал.) штовхати.
пхну́ти однокр. до пха́ти.
підштовхну́ти однокр. до підшто́вхувати.
совману́ти (діал.) штовхнути.
стусну́ти (розм.) однокр. до сту́сати.
стусону́ти (розм.) підсил. до стусну́ти.
суну́ти (розм.) штовхнути, вдарити кого-небудь чимсь.
ти́цьнути (розм.) бити або штовхати різким рухом.
торсону́ти (розм.) однокр. до то́рсати.
тру́тити (діал.) штовхати; спихати.
тузну́ти (розм.)
турну́ти (розм.)
штовхну́ти однокр. до штовха́ти.
штовхону́ти підсил. до штовхну́ти.
шторхну́ти (діал.) однокр. до што́рхати.
шту́ркну́ти (діал.) однокр. до шту́рка́ти.
штурну́ти (розм.) однокр. до штурля́ти.
штурхну́ти (розм.) однокр. до шту́рха́ти.
штурхону́ти (розм.) підсил. до штурхну́ти.

торкну́ти

торкну́ти доторкатися до кого-, чого-небудь, злегка натискувати на щось

доткну́ти (розм.) однокр. до дотика́ти.
доткну́тися (розм.) однокр. до дотика́тися.
доторкну́ти однокр. до доторка́ти.
доторкну́тися однокр. до доторка́тися.
дотули́тися доторкатися (у 1 знач.).
діткну́ти однокр. до дотика́ти.
діткну́тися однокр. до дотика́тися.
зачепи́ти торкатися, доторкуватися до кого-, чого-небудь, штовхати когось, щось під час руху.
лапну́ти однокр. до ла́пати.
лапну́тися однокр. до ла́патися.
приторкну́тися дотикатися, доторкатися до кого-, чого-небудь.
торкну́тися доторкатися до кого-, чого-небудь.

трогати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.