ТОНКИЙ — СИНОНІМІЯ

тонки́й про звук, голос - який звучить високо

пискли́вий також про крик.
пискля́вий також про крик.

тонки́й перев. про тіло та його частини - приємний на вигляд завдяки гарно, чітко окресленим рисам, завершеній формі

ви́тончений (прикм.) дуже гарний, з тонкими рисами, досконалої форми.
ви́точений (прикм.) який має досконалу форму, витончені лінії.
точе́ний (перен.) з правильними, чітко окресленими обрисами, витонченої, досконалої форми (про частини людського тіла).

тонки́й який зроблено з тонким. великим смаком; характеризується витонченістю, досконалістю у виконанні

ви́тончений (прикм.) який відзначається особливою вишуканістю.
ви́шуканий який відзначається добірністю; зробл. з тонким смаком.
елега́нтний вишукано-витончений.
мудро́ваний (розм.) вишукано, вигадливо зроблений, пошитий і т. ін.

тонки́й який потребує великої обережності, тактовності

тонки́й який робиться, виконується з великою вправністю

артисти́чний який відзначається високим мистецтвом виконання, майстерністю; майстерний, мистецький.
віртуо́зний високомайстерний.
майсте́рний який робиться, виконується з великою вправністю.
мисте́цький виконаний, здійснений з великою майстерністю; майстерний.
мите́цький власт. митцеві (у 2 знач.); майстерний (у 1 знач.).
філігра́нний (перен.) майстерно виконуваний (виконаний).
штуде́рний (діал.) який Уміло, майстерно робиться.

тонки́й виконаний з урахуванням найдрібніших деталей, вміло

ажуро́вий виконаний з урахуванням найдрібніших деталей.

тонки́й приємний для сприймання, який не має в собі нічого різкого, дратівливого тощо

тонки́й який вільно пропускає крізь себе світло, просвічує наскрізь

тонки́й який глибоко розуміє суть чого-небудь, правильно оцінює когось, щось, розбирається в чомусь; про розум, здібності тощо такої людини

ви́тончений (прикм.) чудово розвинений, з гострим сприйманням.
го́стрий який добре сприймає що-небудь; тонкий, проникливий.
прони́кливий який глибоко розуміє суть чого-небудь, правильно оцінює когось, щось, розбирається в чомусь.

тонки́й якого важко зрозуміти, засвоїти, розв'язати

важки́й складний для розуміння, сприйняття.
головоло́мний (підсил.) який вимагає кмітливості, великого напруження розуму, думки; дуже складний.
заплу́таний (у знач. прикм., перен.) складний, важкий для сприйняття.
ка́верзний (розм.) який містить у собі каверзу; заплутаний, складний.
му́дрий (розм.) нелегкий, складний для виконання, для здійснення.
мудрува́тий (розм.) важкий, складний для розуміння.
нелегки́й який вимагає великих зусиль (фізичних чи розумових), напруження, затрати енергії для здійснення, розв'язання, з'ясування і т. ін. чого-небудь.
непро́сти́й якого важко зрозуміти, засвоїти, розв'язати; складний, нелегкий.
нерозв'я́зний якого не можна вирішити, розв'язати, з'ясувати і т. ін.; який не піддається розв'язанню.
прему́дрий (підсил, розм.) надзвичайно важкий для сприймання, розуміння, засвоєння; складний, заплутаний.
складни́й важкий для розуміння, вирішення, здійснення.
трудни́й складний для розуміння, сприймання, засвоєння.
хитрому́дрий (розм.) дуже складний; мудрований, вигадливий.
хитроспле́тений (книжн.) сповнений хитрощів; складний, мудрований.

тонкий

не грубий
не товстий

тонкий серпанок

не густий

тонкий про брови

тонкий про риси

тонкий аромат

не різкий

тонкий про різьбу

тонкий знавець

тонкий (ІД.) на сльози

тонкий

високий голос

тонкий

гострий погляд

легкий про тканину

ефірний (сов.)
тонкий

м'який волос

майстерний виріб

ніжний про риси

поетичний про душу

собачий нюх

тонкий

тендітний про будову

тонкий
не масивний

філіґрановий

тонкий (див.)

худий про тіло

тонкий

цибатий про ноги

тонкий

шовковий (П.)

Словник синонімів Караванського.