ТОЛОЧИТИ — СИНОНІМІЯ

толочи́ти (підсил. розм.) завдавати ударів, побоїв кому-небудь

би́ти (кого) завдавати ударів кому-небудь.
вали́ти (підсил. діал.) бити.
ге́пати (підсил. розм.) бити кого-небудь, щось.
гили́ти (підсил. розм.) бити, лупцювати.
дава́ти (кому, перев. у що, по чому, підсил. розм.) бити, вдаряти.
лупцюва́ти (підсил. розм.) те саме, що би́ти 2.
мані́жити (підсил. розм.) те саме, що би́ти 2.
молосува́ти (підсил. діал.) бити.
мі́ряти (кого, перев. чим, розм.) завдавати ударів; бити (у 2 знач.).
міси́ти (підсил. розм.) завдавати ударів; бити (у 2 знач.).
писа́ти (перев. у що, по чому, розм.) бити кого-небудь.
по́штувати (кого, перев. чим, розм.) бити, катувати.
побива́ти (розм. рідше) завдавати ударів кому-небудь; бити.
потяга́ти (перев. чим, підсил. розм.)
прасува́ти (підсил. діал.) бити.
приго́щувати (кого, перев. чим, розм.) бити, катувати, нищити кого-небудь.
пригоща́ти (кого, перев. чим, розм.) бити, катувати, нищити кого-небудь.
пі́жити (підсил. розм., рідше) бити кого-небудь або один одного.
тлуми́ти (підсил. розм.) те саме, що би́ти 2; лупцювати.
товкма́чити (підсил. розм.) бити кого-небудь.
товкти́ (підсил. розм.) бити кого-, що-небудь у щось, по чомусь.
трощи́ти (підсил. розм.) завдавати ударів кому-небудь, бити що-небудь.
трі́скати (кого, перев. по чому або у що, чим, розм.) бити, ударяти.
тя́ти бити, вдаряти.
ті́пати (підсил. розм.) бити кого-небудь, бити по чомусь; лупцювати.
частува́ти (кого, перев. чим, розм.) бити кого-, що-небудь, розбивати які-небудь предмети і т. ін.
чеса́ти (перев. чим, підсил. розм.) бити по чомусь кого-, що-небудь; дубасити, шмагати.
човпти́ (підсил. розм.) те саме, що би́ти 2.
чу́бити бити кого-небудь, хапаючи за чуба.
шпа́рити (перев. чим, підсил. розм.) бити, лупцювати кого-, що-небудь.

толочи́ти переміщати по поверхні до себе або за собою

волокти́ тягти кого-, що-небудь по поверхні чогось.
волочи́ти тягти кого-, що-небудь по поверхні чого-небудь.
волікти́ (розм.) тягти кого-, що-небудь по поверхні чогось.
тарга́нити (діал.) тягнути, волокти.
тягну́ти ухопившись, тримаючись за що-небудь, з силою переміщати в напрямку до себе або за собою.
тягти́ ухопившись, тримаючись за що-небудь, з силою переміщати в напрямку до себе або за собою.

толочи́ти м'яти ногами

витоло́чувати пригинати, надломлювати трав'янисті рослини, пошкоджувати посіви, городину, траву і т. ін., ходячи, їздячи, пасучись по них тощо.
дави́ти те саме, що ча́ви́ти.
розча́влювати надавлюючи або стискаючи, трощити, м'яти.
топта́ти м'яти, приминати ногами під час ходіння, бігання.
ча́ви́ти наступати на щось, придушувати ногами, топтати що-небудь.
чаву́чити (розм.) те саме, що ча́ви́ти.

толочити (П.)

топтати ногою

вибивати (посіяне)

топтати (траву)

трамбувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.