ТОЛКОВИЙ — СИНОНІМІЯ

толко́вий (розм.) який має неабиякий розум

голова́тий (розм.)
кебе́тний (розм.)
ми́слячий який глибоко й самостійно мислить.
му́дрий який має глибокий розум і великий життєвий досвід.

толко́вий (розм.) про думку, книжку і т. ін. - який відзначається глибиною і поважністю закладеного змісту

кмітли́вий (розм.)
му́дрий (підсил.)
пу́тній (розм.)

примітливий

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.