ТОВМАЧИТИ — СИНОНІМІЯ

товма́чити (розм.) визначати зміст, значення чогось, розуміти, пояснювати що-небудь якимось чином

витлума́чувати роз'яснювати, давати вичерпне пояснення, тлумачення чому-небудь.
витовкма́чувати (розм.) те саме, що витлума́чувати.
витовма́чувати (розм.) те саме, що витлума́чувати.
втлума́чувати роз'яснюючи або неодноразово повторюючи, домагатися правильного розуміння чи засвоєння чого-небудь.
втовкма́чувати (розм.) те саме, що втлума́чувати.
втокма́чувати те саме, що втлума́чувати.
розтлума́чувати пояснювати щось, давати тлумачення чого-небудь.
розтовкма́чувати (розм.) те саме, що розтлума́чувати.
розтовма́чувати (розм.) те саме, що розтлума́чувати.
тлума́чити визначати зміст, роз'ясняти, з'ясовувати суть чого-небудь; давати якесь пояснення.
товкма́чити (розм.) те саме, що тлума́чити.
трактува́ти витлумачувати, розглядати якусь проблему, висловлювати свої погляди з приводу певного питання.
утлума́чувати роз'яснюючи або неодноразово повторюючи, домагатися правильного розуміння чи засвоєння чого-небудь.
утовкма́чувати (розм.) те саме, що втлума́чувати.
утокма́чувати те саме, що втлума́чувати.
інтерпретува́ти (книжн) розкривати зміст чого-небудь; пояснювати, витлумачувати.

товмачити

вияснювати

інтерпретувати

толкува́ти

товмач

інтерпретатор

товкмач (їжа)

толмач

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.