ТОВКМАЧИТИ — СИНОНІМІЯ

товкма́чити (підсил. розм.) завдавати ударів, побоїв кому-небудь

би́ти (кого) завдавати ударів кому-небудь.
вали́ти (підсил. діал.) бити.
ге́пати (підсил. розм.) бити кого-небудь, щось.
гили́ти (підсил. розм.) бити, лупцювати.
дава́ти (кому, перев. у що, по чому, підсил. розм.) бити, вдаряти.
лупцюва́ти (підсил. розм.) те саме, що би́ти 2.
мані́жити (підсил. розм.) те саме, що би́ти 2.
молосува́ти (підсил. діал.) бити.
мі́ряти (кого, перев. чим, розм.) завдавати ударів; бити (у 2 знач.).
міси́ти (підсил. розм.) завдавати ударів; бити (у 2 знач.).
писа́ти (перев. у що, по чому, розм.) бити кого-небудь.
по́штувати (кого, перев. чим, розм.) бити, катувати.
побива́ти (розм. рідше) завдавати ударів кому-небудь; бити.
потяга́ти (перев. чим, підсил. розм.)
прасува́ти (підсил. діал.) бити.
приго́щувати (кого, перев. чим, розм.) бити, катувати, нищити кого-небудь.
пригоща́ти (кого, перев. чим, розм.) бити, катувати, нищити кого-небудь.
пі́жити (підсил. розм., рідше) бити кого-небудь або один одного.
тлуми́ти (підсил. розм.) те саме, що би́ти 2; лупцювати.
товкти́ (підсил. розм.) бити кого-, що-небудь у щось, по чомусь.
толочи́ти (підсил. розм.) те саме, що би́ти 1, 2.
трощи́ти (підсил. розм.) завдавати ударів кому-небудь, бити що-небудь.
трі́скати (кого, перев. по чому або у що, чим, розм.) бити, ударяти.
тя́ти бити, вдаряти.
ті́пати (підсил. розм.) бити кого-небудь, бити по чомусь; лупцювати.
частува́ти (кого, перев. чим, розм.) бити кого-, що-небудь, розбивати які-небудь предмети і т. ін.
чеса́ти (перев. чим, підсил. розм.) бити по чомусь кого-, що-небудь; дубасити, шмагати.
човпти́ (підсил. розм.) те саме, що би́ти 2.
чу́бити бити кого-небудь, хапаючи за чуба.
шпа́рити (перев. чим, підсил. розм.) бити, лупцювати кого-, що-небудь.

товкма́чити (розм.) визначати зміст, значення чогось, розуміти, пояснювати що-небудь якимось чином

витлума́чувати роз'яснювати, давати вичерпне пояснення, тлумачення чому-небудь.
витовкма́чувати (розм.) те саме, що витлума́чувати.
витовма́чувати (розм.) те саме, що витлума́чувати.
втлума́чувати роз'яснюючи або неодноразово повторюючи, домагатися правильного розуміння чи засвоєння чого-небудь.
втовкма́чувати (розм.) те саме, що втлума́чувати.
втокма́чувати те саме, що втлума́чувати.
розтлума́чувати пояснювати щось, давати тлумачення чого-небудь.
розтовкма́чувати (розм.) те саме, що розтлума́чувати.
розтовма́чувати (розм.) те саме, що розтлума́чувати.
тлума́чити визначати зміст, роз'ясняти, з'ясовувати суть чого-небудь; давати якесь пояснення.
товма́чити (розм.) те саме, що тлума́чити.
трактува́ти витлумачувати, розглядати якусь проблему, висловлювати свої погляди з приводу певного питання.
утлума́чувати роз'яснюючи або неодноразово повторюючи, домагатися правильного розуміння чи засвоєння чого-небудь.
утовкма́чувати (розм.) те саме, що втлума́чувати.
утокма́чувати те саме, що втлума́чувати.
інтерпретува́ти (книжн) розкривати зміст чого-небудь; пояснювати, витлумачувати.

товкмачити

товкмачити те саме

туркати (жм.)
затягати <співати> своєї

товкмачити кого

витлумачувати

довбати те саме

жувати нудно повторювати

повторювати раз-у-раз

повторяти раз-у-раз

правити своє

тлумачити

трамбувати землю

товкмачити (див.)

човпти

зудити (напам'ять)
товкмачити

говорити

товкмачити

колошматити

сікти (кара)
товкмачити

твердити

товмачити

товкмач (їжа)

товмач

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.