ТОВАРИСТВО — СИНОНІМІЯ

товари́ство відносини, побудовані на взаємній прив'язаності, спільності інтересів, поглядів

брата́ння вияв дружніх почуттів.
приятелі́зм (жарт., ірон.) використання близьких відносин для нечесних вчинків.

товари́ство група людей, що перебувають у тісних стосунках

бе́сіда (розм.) товариство, компанія.
бра́тія (ірон.) люди однієї професії, одного суспільного середовища.
братва́ (фам.) члени однієї спільноти (здебільшого – угруповань рекетирів, кримінальних структур в економіці, мафіозних угруповань тощо).
вата́га велика група людей; юрба, товариство.
грома́да група людей, об'єднаних спільністю становища, інтересів і т. ін.
компа́нія те саме, що товари́ство 1.
кумпа́нія (діал.) компанія (у 1 знач.).

товари́ство коло або група людей, взагалі пов'язаних певною спільністю (походженням, становищем у суспільстві, інтересами тощо)

бомо́нд вишукане аристократичне товариство.

товари́ство група осіб, які в даний момент, в якийсь період часу разом проводять дозвілля

ша́тія (зневажл.) компанія, група людей ганебної, негідної поведінки.

товариство

світ (високе)
коло знайомих

товариство веселе

товариство аматорів

клуб (сов.)
орден (таємне)

товариство (низове) ІСТ.

військо <запорізьке>

товариство (ЗСТ.)

артіль

асоціяція

братія

братчики (члени братства)
товариство
шагія (неґ.)

група

коло людей

компанія

братія (ж.)
панібратство (весела)
товариство

окіл (Р.)

товариство

організація спілка

товариство

орден ченців

товариство

публіка (ЖМ.)

товариство (багата)

спілка гурт

супровід (ФР.)

асоціяція

компанія

корпорація

ліга

організація

угруповання

товариство
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.