ТИПОВИЙ — СИНОНІМІЯ

типо́вий про кого-, що-небудь - який може бути прикладом для інших

типо́вий одержаний шляхом поділу загальної суми

пересі́чний середній, одержаний шляхом поділу загальної суми кількох величин на їх кількість; типовий, нормальний для даної групи явищ.
помі́рний середній між жарким і холодним (про клімат).
сере́дній (у знач. ім. сере́днє, нього, Іс., мат.) величина, яку одержують діленням суми декількох чисел на їх кількість.

типо́вий цілком подібний до кого-, чого-небудь

типо́вий який часто зустрічається

характе́рний властивий певній особі, предмету, явищу або ряду осіб, предметів, явищ; притаманний багатьом; типовий.
ходя́чий (розм.) який узвичаївся, усталився; часто зустрічається; типовий.

типо́вий створений на основі поєднання спільних характерних рис

збі́рний який об'єднує в собі певні риси, спільні для багатьох осіб, однорідних предметів, явищ і т. ін.; узагальнений.

типовий образ

яскраво виявлений <окреслений>

типовий про рису

типовий

типовий

звичайний для кого

типовий

показовий факт

стандартний дім

узагальнений властивий багатьом

ходячий

банальний (жарт)
живий (з нст. сл. енциклопедія)
крилатий (вислів)
мандрівний (банкір)
типовий (образ)
який ходить <рухається>
не постільний
хворий не лежачий
Словник синонімів Караванського.