ТЕЗА — СИНОНІМІЯ

теза

пункти (доповіді)
тези (мн.)
основні положення

доктрина (ФР.)

положення основне

засада (прв. мн.)
теза

постулят теорії

твердження

теза (стислий зміст викладу)

постулят

тезис

теза
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.