ТВОРИТИСЯ — СИНОНІМІЯ

твори́тися (рідше) зароджуючися, ставати дійсним, існуючим

бра́тися з'являтися, виникати.
виника́ти зароджуючися, ставати дійсним, існуючим.
витво́рюватися ставати існуючим, з'являтися.
з'явля́тися зароджуватися, утворюватися.
заро́джуватися виникати, з'являтися.
здійма́тися виникати, починатися, наставати.
наро́джуватися з'являтися, виникати, створюватися.
повстава́ти з'являтися, виникати.
поро́джуватися виникати, з'являтися, створюватися.
постава́ти зароджуючись, ставати дійсним, існуючим; утворюватися з чого-небудь; виникати.
появля́тися поставати, зароджуватися, утворюватися.
става́ти виникати, зароджуватися, створюватися.
ство́рюватися починати існувати; з'являтися.
схо́плюватися (рідко) з'являтися, утворюватися на чому-небудь.
утво́рюватися зароджуватися, починати своє існування внаслідок певних природних процесів.
формува́тися починати існувати; утворюватися, набуваючи якоїсь структури, організації, форми (у 4 знач.).

робитися в хаті

ставатися

случатися

творитися
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.