ТВОРИТИ — СИНОНІМІЯ

твори́ти у процесі праці викликати появу якихось речей, предметів і т. ін.

вико́вувати способом кування.
вилива́ти способом лиття.
виріза́ти способом різання.
вистру́гувати способом стругання.
висіка́ти способом січення.
вито́чувати способом точіння.
виті́сувати способом тесання.
приготовля́ти перев. про їжу, питво.
фабрикува́ти перев. фабричним способом.
штампува́ти способом штампування.

твори́ти сприяти виникненню, появі в когось певного почуття, настрою, стану

буди́ти викликати думки, мрії і т. ін.
викли́кувати (рідше) призводити до чогось, збуджувати почуття, спричинятися до яких-небудь дій і т. ін.
виклика́ти призводити до чогось, збуджувати почуття, спричинятися до яких-небудь дій і т. ін.
вселя́ти викликати певні почуття, навівати, збуджувати думки.
запа́лювати виклика́ти яке-небудь сильне почуття.
збу́джувати виклика́ти, розбурхувати що-небудь (почуття, сили, думки і т. ін.).
зро́джувати виклика́ти в кого-небудь якесь почуття.
наво́дити наштовхувати, навертати кого-небудь на здогад, думку і т. ін. або сприяти виникненню у кого-небудь думки, ідеї, мрії і т. ін.
наві́ювати викликати в когось який-небудь настрій, стан; впливати на кого-небудь певним чином.
навіва́ти викликати в когось який-небудь настрій, стан; впливати на кого-небудь певним чином.
наганя́ти (розм.) викликати яке-небудь почуття, переживання, якийсь стан і т. ін.
наго́нити (розм.) викликати яке-небудь почуття, переживання, якийсь стан і т. ін.
наро́джувати пробуджувати, викликати що-небудь.
поро́джувати пробуджувати, виклика́ти в кому-небудь якісь почуття, думки і т. ін.
пору́шувати виклика́ти, пробуджувати (почуття, думки і т. ін.).
пробу́джувати викликати які-небудь думки, почуття, сприяти виникненню якихось якостей, властивостей і т. ін.
підніма́ти ставати причиною появи яких-небудь почуттів, думок і т. ін.
підійма́ти ставати причиною появи яких-небудь почуттів, думок і т. ін.
роди́ти пробуджувати, викликати що-небудь у когось.
рони́ти вселяти в кого-небудь якесь почуття, думки, надії і т. ін.
роня́ти вселяти в кого-небудь якесь почуття, думки, надії і т. ін.
сі́яти викликати у людей яке-небудь почуття, створювати певний настрій і т. ін.

твори́ти (що, розм.) виявляти свою діяльність певним чином

виро́блювати (що, рідше)
витворя́ти (що, розм.)
витіва́ти (що, розм.) щось незвичайне.
ді́яти (як)
ору́дувати (іноді зневажл.)
шурува́ти (фам.) вправно, енергійно, іноді в негативному плані.

твори́ти займатися якоюсь справою, діяльністю

мото́рити (розм.)
поро́блювати (рідше) перев. у запитаннях.
поробля́ти перев. у запитаннях.

твори́ти давати початок існування чомусь новому; виробляти що-небудь внаслідок творчої праці

виво́дити звичайно нові різновиди рослин, тварин.
наро́джувати (перев. уроч., поет.)

твори́ти (що)

творити

творити добро

творити молитву

відбувати (обряд)
діяти (ур.)

творити машини

творити як митець

бути творцем

творити державу

коїти

творити
чинити (прв. недобре)

компонувати

кувати долю

творити

ліпити (П.) образ

творити

сковувати долю

творити

утворювати

засновувати (спілку)
складати (комісію)
творити
зайнятий утворенням
прик. ви|творчий
здатний <покликаний> утворити
що утворює
фр. - творець <н. звукотворець>
прик. -ЮЮЧИЙ

основувати

подвизатися

творити

трудитися

творити

дорібок

автора творча спадщина
написане ким

писання МН.

твори (чиї)

Словник синонімів Караванського.