ТВЕРДЖЕННЯ — СИНОНІМІЯ

твердження

теза (стислий зміст викладу)

істина проста

твердження

положення основне

засада (прв. мн.)
твердження

постулят теорії

твердження
Словник синонімів Караванського.