ТАРАХКАТИ — СИНОНІМІЯ

тара́хкати (розм.) про грім - утворювати гучний, різкий звук

вигримля́ти (розм.) з інтервалами.
гримкоті́ти (підсил. розм.)
гримота́ти (підсил.)
гримоті́ти (підсил.)
грю́кати (розм.)
грюкота́ти (підсил.)
грюкоті́ти (підсил. розм.)
гря́кати (розм.)
гу́ркати (розм.)
гуркота́ти (підсил.)
гуркоті́ти (підсил.)
гурча́ти (розм.)
рокоті́ти (розм.) одноманітно, притишено.
тарахкоті́ти (підсил. розм.)
тра́хкати (розм.)
туркоті́ти (розм.) розкотисто.

тара́хкати (розм.) ударяючи по чому-небудь, утворювати короткі уривчасті звуки, стукіт

ба́хати (рідше)
ба́хкати (розм.)
баба́хати (рідше)
баба́хкати (розм.)
бубни́ти (розм.)
бубоні́ти (розм.) дрібно.
га́хкати (розм.)
ге́пати (розм.)
грю́кати (підсил.)
гупоті́ти (підсил. розм.)
ко́втати (діал.)
лопота́ти видаючи глухі звуки.
лопоті́ти видаючи глухі звуки.
присту́кувати стукати розмірено або час від часу.
просту́кувати розміреним стуком перевіряти, досліджувати щось.
стугоні́ти (розм.) безперервно з великою силою.
стукота́ти (підсил.)
стукоті́ти (підсил.)
тараба́нити (підсил. розм.)
тарахкота́ти (підсил. розм.)
тарахкоті́ти (підсил. розм.)
токота́ти (діал.) часто й гучно стукати.
токоті́ти (діал.) часто й гучно стукати.
торо́хкати (розм.)
торохкота́ти (підсил. розм.) стукати з великою силою.
торохкоті́ти (підсил. розм.) стукати з великою силою.
тра́хкати (розм.)
трахкоті́ти (підсил. розм.)
ту́кати (розм.)
туту́кати (підсил. розм.)
тю́кати (розм.)
цо́кати чимсь металевим.

тара́хкати (розм.) про транспорт, машину, прилад тощо - утворювати різкі, часті звуки, голосно стукати тощо

дрібота́ти (розм.) часто й ритмічно вдаряючи по чому-небудь, створювати відповідні звуки.
дріботі́ти (розм.) часто й ритмічно вдаряючи по чому-небудь, створювати відповідні звуки.
тарахкота́ти (підсил. розм.) підсил. до тара́хкати.
тарахкоті́ти (підсил. розм.) підсил. до тара́хкати.
теремкоті́ти (розм.) те саме, що торохті́ти 1, 2.
торготі́ти (розм.) те саме, що торохті́ти; торохкати.
торкота́ти (розм.) торохтіти.
торкоті́ти (розм.) торохтіти.
торо́хати (розм.) утворювати різкі переривчасті звуки внаслідок падіння, пострілу, вибуху, а також під час руху, роботи тощо.
торо́хкати (розм.) утворювати різкі переривчасті звуки внаслідок падіння, пострілу, вибуху, а також під час руху, роботи тощо.
торохкота́ти (підсил. розм.) підсил. до торо́хкати й торохті́ти 1, 2.
торохкоті́ти (підсил. розм.) підсил. до торо́хкати й торохті́ти 1, 2.
торохті́ти утворювати різкі, гуркітливі звуки.
тра́хкати (розм.) утворювати різкі, переривчасті звуки внаслідок падіння, пострілу, вибуху або під час роботи, руху тощо; торохкати (у 1 знач.).
трахкоті́ти (підсил. розм.) підсил. до тра́хкати.
турготі́ти (розм.) сильно, з гуркотом стукати.

тара́хкати

тара́хкати

тара́хкати

тарахкати

бити

стріляти з гармат

стукати по чім

торохкати

стріляти (з кріса)
тарахкати

грохати

тарахкати

тара́хкало (розм.) дитяча іграшка або предмет, що гуркоче

гу́ркало (розм.)

торохтій

Словник синонімів Караванського.