ТАК-СЯК — СИНОНІМІЯ

так-ся́к (розм.) з великими зусиллями

зале́две (рідше)
ле́две (присл.)
ле́две-ле́две (підсил.)
ле́две-ле́дь (підсил.)
ледь-ле́дь (підсил.)
нале́две (розм.)
сяк-та́к (розм.)

так-ся́к (розм.) без старання й ретельності

нехазяйнови́то (розм.) про ведення господарства.
сяк-та́к (розм.) про роботу, виконання своїх обов'язків.
як-не́будь (розм.)

так-ся́к (розм.) не так, як слід, як треба, як хотілося б

так-ся́к (розм.) якимсь чином, як доведеться, так чи інакше

аби́як як-небудь, сяк-так, як прийдеться.
сяк-та́к (розм.) те саме, що так-ся́к.
я́кось (присл. неознач.) уживається при вираженні непевності, невизначеності способу дії; якимсь чином, не ясно як, як саме.
я́кось-то те саме, що я́кось.
як-не́будь якимсь чином, способом; так чи ітак.