ТАВРУВАТИ — СИНОНІМІЯ

таврува́ти

таврува́ти (підсил.) виявляти негативне, несхвальне ставлення до кого-, чогонебудь, висловлювати невдоволення

бри́ти (розм.) влучно, гостро.
га́нити виносити осуд, висловлювати незадоволення; судити; протилежне хвалити.
ганьби́ти (підсил.) виражати осуд; засуджувати.
ганьбува́ти (підсил.) ганьбити (у 2 знач.).
гу́дити виносити осуд, виражати незадоволення; ганити; протилежне хвалити.
засу́джувати ставитися до кого-, чого-небудь негативно, висловлювати незадоволення кимсь, чимсь, вважати щось поганим, хибним.
огу́джувати висловлювати несхвалення, осуд; ганити, ганьбити.
осу́джувати виявляти негативне, несхвальне, недоброзичливе ставлення до кого-, чого-небудь, висловлювати невдоволення чиїмись вчинками, діями і т. ін.
осуджа́ти (рідше) виявляти негативне, несхвальне, недоброзичливе ставлення до кого-, чого-небудь, висловлювати невдоволення чиїмись вчинками, діями і т. ін.
плями́ти (рідше) те саме, що плямува́ти 3.
плямува́ти виражати осуд, засуджувати кого-, що-небудь.
суди́ти висловлювати свій осуд, засуджувати кого-, що-небудь.
хули́ти (підсил. книжн.) ганьбити, знеславлювати, осуджувати кого-, що-небудь.
шельмува́ти (підсил.) виражати осуд; паплюжити.

таврувати

випікати тавро

таврувати (П.)

с. плямувати ганьбою
шпетити на всю губу
піддавати анатемі

таврувати

затавровувати

значити худобу

таврувати

мітити тавром

маркувати (маркою)
таврувати

шельмувати

клеймувати

маркірувати

п'ятнува́ти

штампувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.