СІЯТИ — СИНОНІМІЯ

сі́яти сприяти виникненню, появі в когось певного почуття, настрою, стану

буди́ти викликати думки, мрії і т. ін.
викли́кувати (рідше) призводити до чогось, збуджувати почуття, спричинятися до яких-небудь дій і т. ін.
виклика́ти призводити до чогось, збуджувати почуття, спричинятися до яких-небудь дій і т. ін.
вселя́ти викликати певні почуття, навівати, збуджувати думки.
запа́лювати виклика́ти яке-небудь сильне почуття.
збу́джувати виклика́ти, розбурхувати що-небудь (почуття, сили, думки і т. ін.).
зро́джувати виклика́ти в кого-небудь якесь почуття.
наво́дити наштовхувати, навертати кого-небудь на здогад, думку і т. ін. або сприяти виникненню у кого-небудь думки, ідеї, мрії і т. ін.
наві́ювати викликати в когось який-небудь настрій, стан; впливати на кого-небудь певним чином.
навіва́ти викликати в когось який-небудь настрій, стан; впливати на кого-небудь певним чином.
наганя́ти (розм.) викликати яке-небудь почуття, переживання, якийсь стан і т. ін.
наго́нити (розм.) викликати яке-небудь почуття, переживання, якийсь стан і т. ін.
наро́джувати пробуджувати, викликати що-небудь.
поро́джувати пробуджувати, виклика́ти в кому-небудь якісь почуття, думки і т. ін.
пору́шувати виклика́ти, пробуджувати (почуття, думки і т. ін.).
пробу́джувати викликати які-небудь думки, почуття, сприяти виникненню якихось якостей, властивостей і т. ін.
підніма́ти ставати причиною появи яких-небудь почуттів, думок і т. ін.
підійма́ти ставати причиною появи яких-небудь почуттів, думок і т. ін.
роди́ти пробуджувати, викликати що-небудь у когось.
рони́ти вселяти в кого-небудь якесь почуття, думки, надії і т. ін.
роня́ти вселяти в кого-небудь якесь почуття, думки, надії і т. ін.
твори́ти викликати появу чого-небудь, бути причиною виникнення чогось; утворювати.

сі́яти (розм.) про густий дощ, мокрий сніг - падати дуже дрібними краплями

ге́мзити (діал.) мрячити, мжичити.
мжи́ти падати часто, дуже дрібними крапельками (про дощ); мрячити (у 1 знач.).
мжи́чити падати часто, дуже дрібними крапельками (про дощ); мрячити (у 1 знач.).
миги́чити (діал.) мжичити.
мрячи́ти падати дуже дрібними краплями (про дрібний густий дощ).
пороши́ти (розм.) іти (про дрібний, рясний дощ).
сльоти́ти (розм.) падати невпинними, дрібними краплями (про дощ); мрячити.
сі́ятися (розм.) іти, падати (про густий, дрібний дощ, сніг і т. ін.).
імжи́ти те саме, що мжи́ти.

сі́яти виховувати в когось певні навички, почуття, риси характеру тощо

прищепля́ти (рідше) виховувати в когось певні навички, почуття, риси характеру тощо.

сі́яти (що.) пропускати що-небудь через сито, решето

висі́ювати сіючи що-небудь через сито, решето і т. ін., відокремлювати менші часточки від більших або від сміття; просівати.
висіва́ти сіючи що-небудь через сито, решето і т. ін., відокремлювати менші часточки від більших або від сміття; просівати.
грохоти́ти просівати що-небудь через грохот.
просі́ювати пропускаючи що-небудь через сито, решето і т. ін. або трясучи на вилах, очищати від домішок.
просіва́ти пропускаючи що-небудь через сито, решето і т. ін. або трясучи на вилах, очищати від домішок.
решетува́ти просіювати що-небудь (перев. зерно, борошно) через решето з метою очищення від непотрібних домішок.
точи́ти (розм.) просівати, очищати обмолочене зерно, горох і т. ін. крізь решето, сито тощо.
трясти́ (розм. кого, що.) швидко й рвучко рухати, штовхати, хитати вгору й униз, з боку на бік, вперед і назад.

сі́яти (що і без прям. дод.) кидати зерно, насіння у землю

висі́ювати сіяти що-небудь повністю або у певній кількості.
висіва́ти сіяти що-небудь повністю або у певній кількості.
засі́ювати (що.) кидати зерно, насіння звичайно в оброблену землю, певним способом розтрушуючи, розсипаючи.
засіва́ти (що.) кидати зерно, насіння звичайно в оброблену землю, певним способом розтрушуючи, розсипаючи.
обсі́ювати (що.) те саме, що засіва́ти 1, 2.
обсіва́ти (що.) те саме, що засіва́ти 1, 2.

сія́ти про вогонь, небесні світила, ліхтарі тощо - випромінювати світло

висві́чувати яскраво світити, сяяти.
горі́ти давати або випромінювати світло; світитися.
жахті́ти яскраво світитися.
зорі́ти (поет.) сяяти, випромінюючи або відбиваючи світло; світити.
пала́ти давати або випромінювати яскраве світло; світитися.
палахкота́ти (рідше) давати або випромінювати яскраве, звичайно нерівне світло.
палахкоті́ти давати або випромінювати яскраве, звичайно нерівне світло.
палахті́ти горіти, даючи яскраве, нерівне світло.
пломени́тися (поет. рідше) те саме, що полум'яні́ти.
пломені́ти (поет.) те саме, що полум'яні́ти.
пломені́тися (поет. рідше) те саме, що полум'яні́ти.
поломені́ти (рідше) те саме, що полум'яні́ти.
полум'яні́ти яскраво світити; сяяти.
полумені́ти (рідше) те саме, що полум'яні́ти.
промени́тися те саме, що промені́ти.
промені́ти випромінювати яскраве світло; світити.
промені́тися те саме, що промені́ти.
проміни́тися те саме, що промені́ти.
світи́тися випромінювати або відбивати світло.
ся́яти випромінювати рівне, яскраве світло, яскраво світитися (про світила, джерела світла); сія́ти.
ясни́тися те саме, що ся́яти.
ясні́ти випромінювати світло; світитися, сяяти.

сія́ти про обличчя, зовнішній вигляд людини - виражати якесь сильне почуття, перев. радість, щастя, захоплення

пала́ти виражати сильне пристрасне почуття (про очі, погляд, обличчя і т. ін.).
промені́ти світитися внутрішнім світлом (про очі); блищати, сяяти.
світи́тися блищати, сяяти (про очі); освітлюватися щастям, радістю (про обличчя).
ся́яти виражати своїм виглядом, виразом якесь сильне почуття, захоплення чимсь, радість, задоволення і т. ін. (перев. про обличчя).
іскри́тися сяяти, блищати від якого-небудь почуття (про очі, погляд).

сі́яти (що, етн.) кидати щось сипке, дрібне кудись, на когось, щось

обсі́ювати обсипа́ти (молодих, весільних гостей, господаря і т. ін.) сумішшю вівса, пряників, цукерок, горіхів тощо, бажаючи достатку, щастя.
обсіва́ти обсипа́ти (молодих, весільних гостей, господаря і т. ін.) сумішшю вівса, пряників, цукерок, горіхів тощо, бажаючи достатку, щастя.
посипа́ти кидати, розкидати що-небудь сипке; сипати.
си́пати (чим і без додатка) кидати, жбурляти що-небудь сипке або дрібне.
труси́ти устеляти, посипати, розтрушуючи що-небудь.

сіяти

викликати (ненависть)
сипати (грішми)
сіятися (про дощ)
ширити (освіту)
чим за-
на Новий рік по-
чвари колотити <воду>

вселяти страх

пропаґувати знання

розсіати

розвіювати (сумніви)
розганяти (юрбу)
сіяти
цідити (світло)

розсіювати

розвіювати (сумніви)
розганяти (юрбу)
сіяти
цідити (світло)

сипати у що

валити (про натовп)
вергати (громи)
гатити (тусани)
з-
закидати (невід)
засипати (словами)
лити (борщ)
посипати (на що)
розкидатися (грішми)
розсипати (іскри)
розсипатися ((трелями) (про птахів))
стріляти (з кулеметів)
сіяти (дрібно)
іти (про дощ)
в-
дари обсипати чим
ід. СИПАТИ СЛОВАМИ
частувати чим
сніг в обличчя кидати жбурляти

ся́ти про зорі

блищати (відбитим світлом)
грати (всіма барвами)
світитися (про очі ще)
сіяти
що сяє
осяйний сонцеликий
прик. СЯЮЧИЙ бар СІЯЮЧИЙ>

сяяти про зорі

блищати (відбитим світлом)
грати (всіма барвами)
світитися (про очі ще)
сіяти
що сяє
осяйний сонцеликий
прик. СЯЮЧИЙ бар СІЯЮЧИЙ>

уселяти страх

Словник синонімів Караванського.