СУЩИЙ — СИНОНІМІЯ

су́щий (розм.) такий, який є насправді, в дійсності

су́щий (розм.) цілком подібний до кого-, чого-небудь

сущий

існувати

відомий (у світі)
наявний (запас)
сущий
чинний (закон)
прик. -УЮЧИЙ
що існує
не мертвий

дійсний

оригінальний

подлиний

су́ще (книжн.) те, що насправді існує або існувало

ді́йсність те, що насправді існує або існувало; реальність.
життя́ те, що реально існує; дійсність.
нату́ра те, що реально існує; дійсність.
реа́льність об'єктивно існуюча дійсність; явища, події, факти, предмети дійсності.
я́ва реальна дійсність; не сон, не мрія, не марення.
яв те саме, що ява́.

істинний


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.