СТРОЇТИ — СИНОНІМІЯ

стро́їти (рідше) музичний інструмент

вбирати

вдавати з себе

убирати

удавати з себе

шикувати вояків

строїти (сов.)
хизуватися (одягом)
збирати в лаві

вистро́ювати (будову)

строїти

конструювати

стрій взаємне розташування частин у складі чого-небудь

лад спосіб побудови звукоряду, розташування звуків; тональність музичного твору.

стрій сукупність виробів із тканини, хутра, шкіри, якими покривають тіло

вдяга́нка (розм.)
дра́нтя (розм.)
костю́м звичайно національний.
луді́ння (діал.)
мана́тки (розм.)
мана́ття (розм.)
о́діж (розм.)
облаче́ння (уроч., ірон.)
ого́ртка (діал.)
оде́жи́на (розм.)
одя́га (діал.)
одяга́ло (розм.)
одяга́нка (розм.)
оді́ння (розм.)
одіва́ння (розм.)
прибо́ри (мн., діал.) гарний, святковий одяг.
рядни́на (розм.)
удяга́нка (розм.)
шма́ття (розм., зневажл.)

стрій група вишикуваних і повернених обличчями в один бік людей

стрій

стрій (ФР.)

копил <н. на свій стрій>

стрій

стрій

строй (будів.)

строй (грамат.)

строй (музич.)

лава (ВІЙ.)

строй (сов.)

одяг народній

склад психічний

шерег вояків

шерега вояків

одіяння

порядок

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.