СТОСИЛИЙ — СИНОНІМІЯ

стоси́лий (підсил. поет.) який відзначається великою фізичною силою

двожи́льний (підсил. розм.) витривалий, сильний, міцний.
ду́жий який має велику фізичну силу; сильний.
здоро́вий (розм.) міцної будови; сильний, дужий (про людину).
кріпки́й (рідше) те саме, що міцни́й 1, 2, 5.
могу́тній (підсил.) який має велику фізичну силу; сильний.
міцни́й фізично витривалий, сильний, дужий.
поту́жний який має велику фізичну силу; дужий, міцний.
си́льний який має велику фізичну силу (про людину, тварину); протилежне слабкий, слабий.
стожи́льний (підсил. розм.) дуже витривалий, сильний, міцний.