СТОВКМАЧИТИ — СИНОНІМІЯ

говорити

стовкмачити

колошматити

стовкмачити
сікти (кара)

твердити

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.