СТИСЛИЙ — СИНОНІМІЯ

сти́слий який триває недовго

короткостроко́вий який триває незначний термін.

сти́слий викладений, висловлений коротко, без деталей

конспекти́вний короткий, з викладом основного змісту.
лапіда́рний (книжн.) короткий, але дуже чіткий.
односкладо́вий звичайно про відповідь - одним словом.
скупи́й небагатослівний, лаконічний.
те́зисний викладений тезами, окремими положеннями.
телегра́фний про стиль, манеру письма - максимально стислий.

стислий

компактний твір

стислий

короткий виклад

лаконічний стиль

стисло

стислий (коротко і всі п. ф. від)
пр. у двох словах

точний про науки

стислий (г.)

затіснений

компактний

конденсований

ляпідарний

стислий

убористий

стислий
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.