СТЕЛЕПНУТИ — СИНОНІМІЯ

колошматити

стелепну́ти
сікти (кара)
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.