СТАН — СИНОНІМІЯ

стан сукупність ознак, характерних для людини у фізичному або психічному відношенні в якийсь момент, період

стан сукупність умов, у яких хто-, що-небудь перебуває

стан умови існування кого-, чого-небудь

стан місце тимчасового розташування людей

кіш місце розташування під час тимчасових робіт; табір, стан.
стано́вище місце стоянки, тимчасового розташування кого-небудь; стан (див. стан2).
та́бір місце тимчасового розташування великої групи людей; група людей, що перебуває в такому місці.

стан місце розташування війська поза населеним пунктом

біва́к місце відпочинку або ночівлі військ, туристів та інших груп людей у польових умовах.
бівуа́к місце відпочинку або ночівлі військ, туристів та інших груп людей у польових умовах.
обо́з (заст.) табір.
та́бір місце тимчасового розташування війська поза населеним пунктом.

стан найвужча частина тулуба

перехва́т талія, а також звужена частина одягу на місці талії.
по́яс стан, талія, поперек.
та́лія найвужча частина тулуба між грудьми і стегнами; місце, де носять пояс.

стан тіло людини або тварини без голови й кінцівок

ко́рпус те саме, що ту́луб.
торс тулуб людини.
ту́луб тіло людини або тварини (без голови й кінцівок).
ті́ло тулуб людини або тварини.

стан

стан ворожий

стан

стійло (с. г.)

стан (правовий) юр.

стан суспільний

стать (з.)
<соціяльна> верства

верства суспільна

обставина

стан
становище (побутові)
умови|ни
перебіг подій
стан <хід> справ

ситуація

становище воєнне

стан

кляса (суспільства)

коньюнктура

позиція

ситуація

стадія

стан

статус

талія

стан

фаза

стан

вистачати


Словник синонімів Караванського.