СТАЛИЙ — СИНОНІМІЯ

ста́лий який не змінюється, зберігає свій склад, розмір, форму, силу, вияв тощо

ста́лий сталий, стійкий, який закріпився у певній формі

стійки́й для якого характерні стабільність, постійність; сталий.
узвича́єний який став загальноприйнятим, звичайним, широковживаним, усталеним.
уста́лений сталий, стійкий, який закріпився у певній формі.

сталий

сталий характер

сталий зв'язок

не тимчасовий

вічний сніг

невпинний біль

сталий

непорушний про істину

перманентний

сталий
віч ний

постійний

споконвічний боржник

сталий

стабільний

тривкий

усталений

константний

постійний

регулярний

сталий

стаціонарний

стійкий


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.