СТАЛЕ — СИНОНІМІЯ

ста́лий який не змінюється, зберігає свій склад, розмір, форму, силу, вияв тощо

сталь твердий ковкий метал - сплав заліза з вуглецем та іншими домішками

дуле́вина (діал.) міцно загартована сталь.
нержаві́йка (розм.) яка не піддається ржавінню.

ста́лий сталий, стійкий, який закріпився у певній формі

стійки́й для якого характерні стабільність, постійність; сталий.
узвича́єний який став загальноприйнятим, звичайним, широковживаним, усталеним.
уста́лений сталий, стійкий, який закріпився у певній формі.

сталий

сталий характер

сталий зв'язок

не тимчасовий

сталь

вічний сніг

дулевина

невпинний біль

непорушний про істину

перманентний

постійний

споконвічний боржник

стабільний

тривкий

усталений

константний

постійний

регулярний

стаціонарний

стійкий


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.