СТАВАТИ — СИНОНІМІЯ

става́ти (рідше) ставати доступним зорові; показуватися

вироста́ти показуватися, поставати де-небудь, перед кимось, чимось.
встава́ти показуватися, ставати видним.
відкрива́тися (перев. перед ким-чим) ставати доступним зорові; показуватися.
відсло́нюватися (рідше) ставати відкритим, видним для когось.
відслоня́тися (рідше) ставати відкритим, видним для когось.
з'явля́тися показуватися де-небудь, ставати доступним зорові, видним; появлятися.
пока́зуватися ставати видним, помітним, відкриватися погляду; виднітися.
постава́ти ставати видним, доступним зорові; відкриватися, показуватися.
появля́тися показуватися де-небудь, ставати доступним зорові, видним; з'являтися.
розкрива́тися ставати доступним для огляду, поставати перед очима.
розкру́чуватися (розм.) відкриватися, поставати перед зором; ставати видимим.
устава́ти показуватися, ставати видним.

става́ти зароджуючися, ставати дійсним, існуючим

бра́тися з'являтися, виникати.
виника́ти зароджуючися, ставати дійсним, існуючим.
витво́рюватися ставати існуючим, з'являтися.
з'явля́тися зароджуватися, утворюватися.
заро́джуватися виникати, з'являтися.
здійма́тися виникати, починатися, наставати.
наро́джуватися з'являтися, виникати, створюватися.
повстава́ти з'являтися, виникати.
поро́джуватися виникати, з'являтися, створюватися.
постава́ти зароджуючись, ставати дійсним, існуючим; утворюватися з чого-небудь; виникати.
появля́тися поставати, зароджуватися, утворюватися.
ство́рюватися починати існувати; з'являтися.
схо́плюватися (рідко) з'являтися, утворюватися на чому-небудь.
твори́тися (рідше) те саме, що виника́ти 1; утворюватися.
утво́рюватися зароджуватися, починати своє існування внаслідок певних природних процесів.
формува́тися починати існувати; утворюватися, набуваючи якоїсь структури, організації, форми (у 4 знач.).

става́ти бути достатнім для кого-, чого-небудь

вистача́ти (чого й без додатка, безос.)
стача́ти (розм.)
хапа́ти (діал.)
хвата́ти (розм.)

става́ти про воду, річку і т. ін. - покриватися, затягатися льодом

става́ти переставати рухатися

става́ти кому; про досягнення ким-небудь певного віку - закінчуватися

става́ти (ким, чим або яким) зв'язка в іменному складеному присудку

става́ти спрямувати ногу на що-небудь, кудись, робити крок

става́ти

става́ти

става́ти робитися, чинитися, відбуватися - про щось недобре

вчиня́тися ставатися, відбуватися.
зчиня́тися трапитися, скоїтися (про щось недобре, лихе).
ко́їтися робитися, чинитися, відбуватися (перев. про щось недобре).
приключа́тися те саме, що става́тися 1.
става́тися коїтися, чинитися (перев. про щось недобре, небажане).
стряса́тися робитися, відбуватися, траплятися (перев. про що-небудь погане).
трапля́тися відбуватися, діятися, ставатися.
учиня́тися ставатися, відбуватися.

ставати

ставати в позу

приймати <прибирати> що

ставати до праці

розпочинати що

ставати під присягу

складати що

ставати до помочі

надавати що

ставати в дорозі

ставати до лав

ставати між ким

ставати на службу

ставати проти кого

обставати (за кого — ще)

ставати на захист

ставати за своє

обстоювати що

ставати на облік

вистачати

ставати
(з ч. не) не доставати

вступати у стремено

ставати

діставати (ЖМ.)

ставати

заступати на зміну

ставати
на працю ставати до

зупинятися

ставати
о. зависати в повітрі
мати зупинку

наступати на ногу

ставати

підводитися з лави

повставати (проти гніту)
ставати (навшпиньки)

підійматися навшпиньки

ставати

приходити на шлях

ставати

розташовуватися на ніч

ставати

спинатися на ноги

ставати

ступати на шлях борні

ставати
обирати що

вистарчати

підніматися

становитися (на шлях)

хватати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.