СПІШНИЙ — СИНОНІМІЯ

спі́шний (розм.) про людину - схильний поспішати, який надто поспішає, хапається

спі́шний який потребує негайного виконання

е́кстрений якого не можна відкласти; невідкладний, терміновий.
на́глий (діал.) який треба швидко виконати, розв'язати і т. ін., якого не можна відкласти; невідкладний, негайний; терміновий.
нава́льний який вимагає швидкого виконання.
нага́льний який вимагає швидкого виконання, розв'язання і т. ін., якого не можна відкласти; терміновий, невідкладний, негайний.
надтерміно́вий дуже терміновий, негайний; невідкладний.
невідкла́дний якого не можна відкладати; який потребує негайного розв'язання, здійснення і т. ін.; терміновий.
нега́йний який здійснюється, відбувається зразу, без затримки; терміновий.
першочерго́вий який має бути виконаний, здійснений у першу чергу, перед усім іншим; невідкладний.
пи́льний який вимагає термінового, негайного виконання; нагальний.
терміно́вий який вимагає негайного виконання, вирішення; спішний.
шпарки́й (розм.) який відбувається з великою швидкістю (про рух, дію і т. ін.); швидкий.

спі́шний поспішний (про мовлення, розмову і т. ін.)

квапли́вий який робиться, відбувається, виконується з поспіхом, хапливо; поспішний.
поква́пливий сповнений квапливості; в якому виявляється квапливість; який відбувається, виконується, робиться квапливо, з поспіхом; поквапний.
поква́пний сповнений квапливості; в якому виявляється квапливість; який відбувається, виконується, робиться квапливо, з поспіхом; поквапливий.
поспі́шливий швидкий, поспішний.
поспі́шний який робиться, відбувається, виконується і т. ін. дуже швидко, з поспіхом; швидкий, поквапливий.
похі́пливий (діал.) спішний.
приспі́шений швидкий, поспішний.
швидки́й поспішний (про мовлення, розмову і т. ін.).

спішний на вдачу

спішний

квапливий

кур'єрський потяг

спішний

швидкий про мову

спонтанний


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.