СПІТКАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

спітка́тися (з ким) ідучи чи пройшовши куди-небудь, зійтися з кимось, помітити когось

встрі́нути (діал.)
встрі́ти (діал.)
заба́читися (з ким, розм.)
зоба́читися (з ким, розм.)
нади́бати (розм.)
перестрі́нутися (з ким, діал.) по дорозі, ідучи, їдучи і т. ін.
перестрі́тися (з ким, діал.)
повида́тися (з ким, розм.)
поди́бати (розм.)
спобі́гти (діал.) перев. випадково або несподівано.
стрі́нути (розм.)
стрі́нутися (з ким, розм.)
стрі́ти (розм.)
стрі́тися (з ким, розм.)
устрі́нути (діал.)
устрі́ти (діал.)

спітка́тися випадково виявитися, бути; зустрітися, попастися

ви́лучитися траплятися.
зустрі́нутися траплятися на чиєму-небудь шляху, десь, у якомусь місці.
зустрі́тися траплятися на чиєму-небудь шляху, десь, у якомусь місці.
лучи́тися траплятися (про яку-небудь подію, пригоду).
поди́батися траплятися на чиєму-небудь шляху, десь, у якомусь місці.
попа́сти випадково зустрічатися, знаходитися, з'являтися; попадатися.
попа́стися зустрічатися на шляху; траплятися.
потра́питися те саме, що трапля́тися.
прийти́ся мати нагоду, можливість; траплятися.
підверну́тися випадково, раптом зустрічатися, з'являтися, траплятися комусь.
тра́питися випадково виявитися, бути; зустрітися, попастися.
тра́фитися траплятися, бувати.

спіткатися

див. СПОТИКАТИ|СЯ

зустрічатися

спіткатися

постигати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.