СПІЛЬНОТА — СИНОНІМІЯ

спільно́та схожість, цілковита подібність, однаковий зміст чого-небудь, відношення до чогось

спільно́та

спі́льність сукупність людей, держав, згуртованих спільними умовами життя, метою, інтересами.

громада

суспільство

публіка

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.