СПІЗНАВАТИ — СИНОНІМІЯ

спізнава́ти (розм.) навчаючись, набувати певних знань, відомостей у якій-небудь галузі

вгриза́тися (в що, розм. рідко) вивчати, засвоювати.
взнава́ти виявляти, розкривати сутність кого-, чого-небудь.
вивча́ти (що) навчаючись, набувати певних знань, відомостей в якій-небудь галузі; опановувати щось.
вчи́ти засвоювати, опановувати, намагатися запам'ятати; вивчати.
оволодіва́ти (чим) набувати ґрунтовних знань, умінь, навичок і т. ін. в чому-небудь.
опано́вувати ґрунтовно засвоювати щось, оволодівати чим-небудь.
прохо́дити (розм.) знайомитися з чим-небудь, вивчати щось.
пізнава́ти осягати розумом явища об'єктивної дійсності, одержувати істинне уявлення про кого-, що-небудь.
студіюва́ти (книжн.) ретельно вивчати, вчити що-небудь.
узнава́ти виявляти, розкривати сутність кого-, чого-небудь.
учи́ти засвоювати, опановувати, намагатися запам'ятати; вивчати.
штурмува́ти (розм.) провадити рішучі дії для оволодіння чим-небудь, освоєння чогось.

спізнава́ти (перев. док.) заводити знайомство з ким-небудь

спізнава́ти (розм.) виявляти в комусь, чомусь що-небудь знайоме

взнава́ти за якимись ознаками, прикметами.
признава́тися (до кого, розм.) виявляти себе знайомим з кимсь.
пізнава́ти (кого, що)
узнава́ти за якимись ознаками, прикметами.

спізнавати

зазнати (щастя)
запізнати (кого)
спізнати (док.)
познайомитися з ким

зазнавати щастя

пізнавати що

спізнавати (ур.)
узнавати (життя)
осягати <розумом>

взнавати

рекогноскувати

спізнавати

узнавати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.