СПІВДРУЖНІСТЬ — СИНОНІМІЯ

співдру́жність група осіб, установ, держав і т. ін., пов'язаних спільними економічними, політичними і т. ін. цілями, завданням тощо

коалі́ція держав, партій і т. ін. для тимчасових спільних дій перев. політичного, воєнного характеру.
конфедера́ція організацій, суверенних держав, що мають спільні керівні органи.
лі́га окремих осіб, організацій, держав з певною суспільно-політичною метою.
об'є́днання (кого, чого або яке)
співтовари́ство незалежних, суверенних держав.
федера́ція організацій, держав, кожна з яких має власні законодавчі, виконавчі і судові органи.

співдру́жність взаємна дружба, єднання

співдружність людей

спів|дружба

єднання братерське

співдружність

гроно (П.) народів

співдружність

дружба

об'єднання держав

спілка гурт

Словник синонімів Караванського.