СПУСТОШИТИСЯ — СИНОНІМІЯ

спусто́шитися (підсил.) стати пустим, не зайнятим людьми