СПРАВЛЯТИ — СИНОНІМІЯ

справля́ти (розм.) усуваючи хиби, вади, помилки, робити правильним

виправля́ти усуваючи хиби, вади, помилки, робити правильним, таким, що відповідає певним вимогам.
вичи́тувати читаючи, виправляти помилки.
коректува́ти (книжн.) вносити корективи, поправки в що-небудь.
коригува́ти (книжн.) вносити корективи, поправки в що-небудь.
переправля́ти (розм.) виправляти, переробляти, усуваючи хиби, вади, помилки, недоліки.
поправля́ти усувати помилки, недоліки; виправляти.
пра́вити виявляти й усувати помилки у друкованому чи писемному тексті.

справля́ти (розм.) здійснювати певні заходи з приводу якоїсь події, знаменної дати тощо

справля́ти (розм.) діставати щось за гроші

купля́ти (розм.)
набира́ти (розм.) тканину.
набува́ти (розм.)
накупля́ти (розм.) щось одне у великій кількості або багато різних предметів.
окупа́ти (діал.)
перекупа́ти (розм.) щось у когось раніше ним придбане.
придбава́ти (рідко) купивши, ставати власником чогось.
скупля́ти (розм.) все або багато чогось, у багатьох місцях або у всіх.

справля́ти усуваючи пошкодження, робити придатним для користування

зала́тувати перев. ліквідуючи отвори.
ла́дити (розм.)
лата́тися (розм. рідко)
оправля́ти (розм. рідко)
підправля́ти незначні пошкодження.
ремонтува́ти перев. механізми.

справля́ти (розм.) надавати кому-, чому-небудь певного спрямування, потрібного напрямку в русі

орієнтува́ти (спец.) звичайно користуючись картою, приладами тощо.
поверта́ти спрямовувати в інший бік.
поганя́ти (куди, розм.)
правува́ти (куди, розм.)
спрямо́вувати (кого, що)

справляти свято

справляти баль

справляти галас

справляти враження

справляти біль

справляти накази

справляти службу

справляти борг

справляти (ЖМ.) на шлях

ІД. вказувати дорогу

справляти (ІД.) вплив

відбувати весілля

здійснювати (прогульку)
мати (нараду)
справляти

влаштовувати свято

справляти

вряджати баль

вряджувати баль

вчиняти

грати весілля

справляти

гуляти весілля

справляти

давати обід

спрямовувати

улаштовувати свято

справляти

уряджати баль

уряджувати баль

учиняти

адмініструвати

завідувати

задавати

заниматися (справою)

обзаводитися

обору́дувати

справляти

організувати

справляти

орієнтувати

подвизатися

справляти

пред'являти (вимогу)

ремонтувати

справляти

руководити

сповнювати

твердити

організовувати віче

Словник синонімів Караванського.