СПОСТЕРІГАТИ — СИНОНІМІЯ

спостеріга́ти (кого, що) спрямовувати погляд на когось, щось

вигляда́тися на себе або пильно.
гли́пати (розм.)
гляді́ти (розм.)
диви́тися (перев. на кого-що)
зи́рити (розм.)
зи́ркати (розм.)
зогляда́ти (діал.) час від часу.
зори́ти (розм.)
нагляда́ти (розм.) перев. уважно.
назира́ти (розм.)
наставля́тися (розм. рідше)
позира́ти (розм.)
спогляда́ти пасивно або уважно.

спостеріга́ти (що і за ким-чим) уважно дивитися, помічаючи, підмічаючи що-небудь

зори́ти (за ким-чим, розм.)
обсервува́ти (книжн.)
слідкува́ти (за ким-чим)
сте́жити (за ким-чим)

спостерігати що

спостерігати за ким

мати на оці <обсервувати, СПОГЛЯДАТИ, пасти очима, назирати, не спускати з очей> кого

спостерігати

дозорець (з вежі)
що спострігає
для спостереження
прик. -АЮЧИЙ
зайнятий спостереженням

бачити щось

спостерігати
усвідомлювати (з нст. що)

кмітити

спостерігати

кмітувати

спостерігати

наглядати

спостерігати
<дк. НАГЛЯНУТИ>
дивитися в чотири ока

назирати

спостерігати
<док. НАЗИРНУТИ>

пантрувати за чим

пазити (р.)
спостерігати

слідкувати за чим

спостерігати
придивлятися до

помічати

рекогноскувати

спостерігати

слідити

спостерігати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.