СПОГЛЯНУТИ — СИНОНІМІЯ

спогля́нути (рідше)

глядіти

споглянути

лицезріти

слідити

споглянути

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.