СПАСАТИ — СИНОНІМІЯ

спаса́ти (розм.) діючи відповідним чином, відвертати якусь загрозу, небезпеку, загибель від кого-, чого-небудь

спасати

спасати

відпасати

відрято́вувати

ратувати

травити (траву)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.