СПАРТОЛИТИ — СИНОНІМІЯ

спарто́лити (зневажл.) зробити непридатним для вживання, користування і т. ін., вивести з ладу

зба́вити пошкоджувати, псувати що-небудь.
злама́ти зробити непридатним для використання, зіпсувати ударами, поштовхами і т. ін.
зні́вечити поламати або зіпсувати що-небудь, зробити непридатним для використання, вжитку.
зопсува́ти (рідше) зробити непридатним для користування, вживання, попсувати, поламати і т. ін.
зіпсува́ти зробити непридатним для користування, вживання, попсувати, поламати і т. ін.
перевести́ змінити на гірше або зовсім зіпсувати.
полама́ти ламаючи, зробити непридатним для використання; зіпсувати, пошкодити.
поні́вечити б'ючи, ламаючи, зіпсувати, зруйнувати що-небудь.
пошко́дити вивести що-небудь з ладу; зіпсувати,зруйнувати.
пошпе́тити (розм.)
скалі́чити (підсил.) завдати шкоди чому-небудь; зіпсувати.
спарта́чити (зневажл.)
спотво́рити зробити непридатним для вжитку, використання;зіпсувати, знівечити.
ушко́дити зробити непридатним для користування, вживання; зіпсувати, зламати і т. ін.

спарто́лити

спартолити

спартолити (П.) справу

партолити

спартолити (див.)

стулювати сяк-так

стуляти сяк-так

валяти

скапу́стити

халтурити

спартолити
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.