СПАКОСТИТИ — СИНОНІМІЯ

спа́костити (рідко.) призвести до загибелі кого-небудь, до занепаду чогось, зробити нещасним чиєсь життя